Η ΗΡ παρουσίασε μια νέα κατηγορία εκτυπωτών, που επιτρέπουν την εκτύπωση μέσω web και οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να:

• Εκτυπώνουν από οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει αποστολή email, σε οποιοδήποτε εκτυπωτή που υποστηρίζει την τεχνολογία ΗΡ e-print.
• Αποθηκεύουν έγγραφα ή αρχεία σε ασφαλή διακομιστή της ΗΡ (cloud server) και να τα εκτυπώνουν όταν χρειάζεται.
• Μετατρέπουν τους εκτυπωτές σε εκτυπωτικές πλατφόρμες, από τις οποίες θα μπορούν να προσαρμόζουν εκτυπωτικές εφαρμογές (apps), όπως ειδήσεις και δημιουργικές σχολικές εργασίες, κατευθείαν στον εκτυπωτή στο σπίτι ή το γραφείο2,5
• Διαχειρίζονται και να διαμορφώνουν τη δική τους εκτυπωτική εμπειρία μέσω του νέου κέντρου εκτύπωσης της ΗΡ, “ePrintCenter”, ώστε να απολαμβάνουν προσωποποιημένο, δημιουργικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο, κατάλληλο για αποδοτική εκτύπωση.