Μια τεχνολογικά προηγμένη και χαμηλού κόστους συσκευή για να υποστηρίξει τα άτομα με νόσο του Πάρκινσον στην επιτυχή αντιμετώπιση του φαινόμενου του παγώματος της βάδισης αναπτύσσει η Παν-Αντίστιξις, μία νέα ελληνική εταιρεία η οποία είναι εγκατεστημένη στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος».

Η συσκευή μειώνει τον αριθμό και τη διάρκεια των φαινομένων του παγώματος, και ως εκ τούτου, αυξάνει την ασφάλεια των ασθενών. Υποστηρίζει ανάλυση κίνησης 9 αξόνων, καθώς και αλγόριθμους ανάλυσης κίνησης σε πραγματικό χρόνο και παραγωγή αντικειμένων εικονικής πραγματικότητας, ενώ συνδέεται με smart glasses μέσω WiFi ώστε να εμφανίζει τα οπτικά ερεθίσματα. Επίσης το λογισμικό υποστηρίζει την συνεχή καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων της κίνησης του ασθενούς ώστε ο γιατρός να μπορεί να σχηματίσει μια ακριβή εικόνα για την επίδραση της συσκευής στα συμπτώματα.