Το επιχειρηματικό λογισμικό InnovEra, το οποίο ανέπτυξε η εταιρία πληροφορικής Data Communication, αποτελεί την πρώτη ERP λύση που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και πιστοποιήθηκε ως Certified for Microsoft Dynamics.

Προκειμένου μια επιχειρηματική λύση να αποκτήσει την πιστοποίηση Certified for Microsoft Dynamics, θα πρέπει αυτή να έχει αναπτυχθεί από έναν Gold Certified συνεργάτη και να τηρεί μια σειρά από προϋποθέσεις που θα εγγυώνται τη βέλτιστη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά της, όπως την αποδεδειγμένη διασύνδεση με τα προϊόντα Microsoft Dynamics και την εγκατεστημένη βάση ικανοποιημένων πελατών.

Σχολιάζοντας την πιστοποίηση που έλαβε το InnovEra, η Δήμητρα Ντάρδα, Διευθύντρια Μικρών και Μεσαίων Λύσεων και Συνεργατών της Microsoft Ελλάς  δήλωσε «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του InnovEra και θεωρούμε ότι η ευελιξία του προϊόντος και η μεγάλη εμπειρία του συνεργάτη μας Data Communication, θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε στις ελληνικές αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ανταποκρινόμενοι με τον βέλτιστο τρόπο στις προκύπτουσες ανάγκες τους».