Με επιτυχία έχουν ολοκληρωθεί σε Ελληνικές Επιχειρήσεις, οι λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ταυτόχρονης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, smart@all της Ελμηsystems, που διαχειρίζονται πάνω από 3.000.000 παραστατικά ετησίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελλάδα ανταλλάσσονται συνολικά περισσότερα από 200 εκατ. τιμολόγια σε ετήσια βάση με αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν υιοθετήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις μεταξύ τους συναλλαγές, ενώ ο όγκος των ηλεκτρονικών τιμολογίων αυξάνεται συνεχώς και τώρα θα ξεπεράσει τα 6 εκατ. τιμολόγια το χρόνο.

Ποσοτική μελέτη βασισμένη σε συγκριτικές έρευνες μεταξύ καταναλωτών και υπευθύνων εταιριών σε 16 Ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με την διακίνηση των παραστατικών Αγοράς και Πώλησης, ολοκληρώθηκε με την συνεργασία των Add Value Research Finland και Itella Corporation.

Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα η χρήση του email για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι εντυπωσιακή. Το ποσοστό της αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων με email είναι περίπου 20% μεταξύ των Ευρωπαϊκών εταιριών, ενώ οι λοιπές υλοποιήσεις διεκδικούν ποσοστό περίπου 10%.