Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο των δράσεων της για ανοιχτή πρόσβαση αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, απεύθυνε κάλεσμα μέσα από το www.ellak.gr σε φορείς και κοινότητες, να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ασύρματων σημείων πρόσβασης στο ίντερνετ( wifi hot spots ).

Η Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ διάθεσε ασύρματους δρομολογητές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (Open-Mesh routers) σε όλες τις τεκμηριωμένες προτάσεις. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν θετικά και υπέβαλαν προτάσεις 38 φορείς και κοινότητες, αναλυτικός πίνακας των προτάσεων είναι διαθέσιμος στο ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:openmesh. Έως τα μέσα Ιουνίου 8 από τους φορείς έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση της πρότασής τους και άλλοι 18 έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση έχοντας εγκαταστήσει ένα μέρος των δρομολογητών. Έχουν εγκατασταθεί 185 routers οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου 600 χρήστες ημερησίως. Η διάθεση των “Open-Mesh Routers” από την ΕΕΛ/ΛΑΚ για τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί συνεχίζεται ώστε να υλοποιηθούν όλες οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί, κι έως σήμερα έχουν παραχωρηθεί 562 δρομολογητές.

Περισσότερες πληροφορίες: www.openwifi.gr.