O Αντώνης Μαρκόπουλος, Ειδικός Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, αναλύει τις προϋποθέσεις επιτυχίας του προγράμματος digi-retail.

NetWeek: Σε τι στάδιο βρίσκεται η ελληνική αγορά λιανικής όσον αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας; Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνουν τα επόμενα βήματα;

Αντώνης Μαρκόπουλος: Είναι πλέον χιλιοειπωμένο το πόσο η αγορά του λιανεμπορίου επηρεάζεται από την κρίση που αντιμετωπίζουμε συνολικά. Αυτό, βέβαια, δεν αφορά -τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό- όλες τις εταιρίες του κλάδου. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι να βρούμε τις λύσεις εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν  όχι μία κατηγορία επιχειρήσεων αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες, ώστε να ανταπεξέλθουν στις σημερινές δυσκολίες και, ταυτόχρονα, να προετοιμαστούν για τις αυριανές προκλήσεις.

Τέτοιες λύσεις μπορεί να δώσει η τεχνολογία στην αγορά λιανικής και, μάλιστα, σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Αυτές οι λύσεις, προφανώς, δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί σε ικανό βαθμό. Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη καλείται να ανταποκριθεί η νέα δράση «digi-retail», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στην υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών.

Ως προς τον «ψηφιακό τους προσανατολισμό», αν θέλετε, οι ελληνικές επιχειρήσεις αρκεί να στραφούν σε δράσεις που να δίνουν περισσότερη έμφαση, αφενός στη σχέση τους με τους τελικούς αποδέκτες (τους πελάτες τους) και στο πώς αυτή μπορεί να γίνει πιο «ολοκληρωμένη» και, αφετέρου, στη βέλτιστη δυνατή «εσωτερική» οργάνωσή τους.

Οριζόντια κατεύθυνση, βάση και των διεθνών τάσεων, είναι η αγορά υπηρεσιών και ολοένα και λιγότερο η επένδυση σε εξοπλισμό. Πρέπει οι επιχειρήσεις λιανικής να κινηθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Το επιχειρηματικό μοντέλο έχει αλλάξει. Ακόμα και στη χρήση της τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες παίζουν σήμερα πρωτεύοντα ρόλο. Στόχος μας λοιπόν είναι η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και στο long tail των ελληνικών επιχειρήσεων λιανεμπορίου.

NetWeek: Πού θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της μια επιχείρηση προκειμένου οι επενδύσεις της σε τεχνολογία να επιφέρουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη;

Αντώνης Μαρκόπουλος: Είναι πολύ σημαντικό η κάθε επιχείρηση να επενδύσει σε εκείνες τις τεχνολογικές εφαρμογές που έχει πραγματικά ανάγκη, αξιολογώντας τις ελλείψεις, τις στοχεύσεις και τις δυνατότητές της. Οι μικρότερες επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που θα τις κάνουν περισσότερο ευέλικτες και θα προσδώσουν σε αυτές κάποιο μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε να κερδίσουν έδαφος σε «niche» αγορές, αγορές δηλαδή μικρότερες σε μέγεθος αλλά περισσότερο «εξειδικευμένες».

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις πρέπει, με τη συνδρομή της τεχνολογίας, να κάνουν το επόμενο βήμα, ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά, την εξωστρέφειά τους σε διεθνές επίπεδο και να «κεφαλαιοποιήσουν» τα μέχρι τώρα κεκτημένα τους. Η ποικιλομορφία του κλάδου της λιανικής έχει σημασία να διατηρηθεί, διότι έτσι ισχυροποιείται στο σύνολό του, αναπτύσσει συνέργιες και βγαίνει μπροστά πιο εύρωστος.

NetWeek: Ποιοι οι παράγοντες που θα κρίνουν την επιτυχία του προγράμματος digi-retail συνολικά;

Αντώνης Μαρκόπουλος: Πίστη και ελπίδα μας είναι η δράση digi-retail να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της αγοράς. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της είναι να δώσει λύσεις που μέχρι τώρα δεν ήταν διαθέσιμες,  λύσεις που θα έχουν προοπτική. Αυτός ήταν και ο λόγος που τέθηκε σε διαβούλευση, συζητήθηκε αρκετά πριν «βγει» στον αέρα, εξετάσθηκε προσεκτικά και σχεδιάστηκε ακόμη προσεκτικότερα.

Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα πρέπει, όμως, να αξιοποιηθεί σωστά.  Θέλουμε να δούμε επιχειρηματικά σχέδια που θα ενσωματώνουν τις προτεινόμενες ενέργειες σε ένα καλά οργανωμένο πλάνο στρατηγικής που θα έχει συνέχεια. Αν δοθούν χρήματα απλώς και μόνο για να δοθούν, χωρίς στόχευση, χωρίς προοπτική για μελλοντική αξιοποίηση, χωρίς εξασφάλιση της λειτουργικής ενσωμάτωσης εφαρμογών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε δε θα έχουμε επιτύχει παρά «μια από τα ίδια».

Για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, άλλωστε, ακολουθούμε διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης των προτάσεων που θα κατατεθούν, ενισχύουμε πολύ περισσότερο, από κάθε άλλη φορά, την αγορά υπηρεσιών και όχι εξοπλισμού, συνδυάζουμε υπηρεσίες που κρίνουμε απαραίτητες για τη στήριξη των επιχειρήσεων, την καλύτερη επικοινωνία και τρόπους διάχυσης της πληροφόρησης. Είναι απαραίτητο, όμως, να έχουμε την αντίστοιχη ανταπόκριση από την αγορά και να μη μείνουμε στα τετριμμένα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα γίνει.

Είναι κρίμα, εξάλλου, να διατίθενται πόροι, και μάλιστα διόλου ευκαταφρόνητοι (100 εκατ. ευρώ) και να μην «τύχουν» της αρμόζουσας προσοχής -από όλους μας.