Σε αποκλειστικές συνομιλίες με την Dell προκειμένου να αποκτήσει την Perot Systems, τον συμβουλευτικό της τομέα τεχνολογίας πληροφορικής, φέρεται να βρίσκεται η Ιαπωνική NTT Data Corporation.

Μέσω της συγκεκριμένης κίνησης η τελευταία από τη μια πλευρά στοχεύει να επεκτείνει τη λειτουργία της εκτός συνόρων και δη στις Η.Π.Α. και από την άλλη να ενδυναμώσει την παροχή της διαδικασίας outsourcing της γνώσης, η οποία τελευταία θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής όσο και διαδεδομένη κυρίως σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να περιορίσουν και να εξορθολογίσουν τα κόστη τους. Θα πρέπει να τονιστεί πως η Dell παλαιότερα είχε κάνει γνωστό πως η τιμή πώλησης για την Perot Systems κινείται στα επίπεδα των 5 δις. δολ. Η Perot Systems αποτελεί βασικό προμηθευτή συμβουλευτικών υπηρεσιών IT σε νοσοκομεία και λοιπές κρατικές υπηρεσίες και τομείς και εξαγοράστηκε από την Dell το 2009 έναντι 3,9 δισ.