Το έντονο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογιών (ΤΠΕ) καταδεικνύει έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας AE, σε περισσότερες από 1.800 επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά το 2012, σε σημαντικούς για την ελληνική οικονομία κλάδους.

Σύμφωνα με την έρευνα, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, το 36,8% των επιχειρήσεων διέθεσε κεφάλαια το 2011 για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ 1 στις 2 επιχειρήσεις, με αριθμό απασχολούμενων πάνω από 10 άτομα, επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011. Ο κλάδος των «Εκδόσεων-Εκτυπώσεων» και οι «Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί» συγκέντρωσαν τις υψηλότερες τιμές στο δείκτη επενδύσεων σε ΤΠΕ (άνω του 50%).

Επίσης, 3 στις 4 επιχειρήσεις που επένδυσαν σε ΤΠΤ το 2010, διατήρησαν ή και αύξησαν το ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού τους για ΤΠΕ κατά το 2011. H αναβάθμιση των βασικών υποδομών, η αυτοματοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών της επιχείρησης και η μείωση του κόστους εργασιών προβάλλουν ως τα βασικά κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ΤΠΕ.
 
Έτσι, τα επενδυτικά τους κεφάλαια διοχετεύονται στην ενσωμάτωση λογισμικού / εξοπλισμού / εφαρμογών (28,4%) και στην ανάπτυξη των βασικών υποδομών (22%), ενώ σημαντικές κρίνονται και οι επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον ΤΠΕ, ειδικά όταν πρόκειται για μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.