Η Sony Ericsson στην Ελλάδα διευρύνει εκ νέου τις δραστηριότητες της, εντάσσοντας δύο νέες χώρες στη ζώνη ευθύνης της, το Ισραήλ και την Τουρκία.

Οι  χώρες αυτές προστίθενται σε εκείνες που ήδη ελέγχει, δηλαδή τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τα Σκόπια. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενδυνάμωση της Sony Ericsson Eλλάδας με την προσθήκη των δύο αυτών επιπλέον αγορών υπό τη διεύθυνσή της, την καθιστά χώρα πρότυπο για την ευρύτερη περιοχή όπου ανήκει και αυξάνει την επιρροή της σε διεθνές επίπεδο.