Την MD5 ως διανομέα (distributor) των προϊόντων της RSA στην Ελλάδα όρισε η EMC, ενδυναμώνοντας μ' αυτόν τον τρόπο τη στρατηγική τους συνεργασία.

H εταιρεία RSA αποτελεί το τμήμα εφαρμογών Ασφάλειας της EMC και προσεγγίζει το θέμα της ασφάλειας δεδομένων, τοποθετώντας την πληροφορία στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Παράλληλα προφυλάσσει τα δεδομένα και τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

H MD5, σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών της, θα διαθέτει και θα υποστηρίζει στην Ελλάδα την πλήρη γκάμα εφαρμογών της RSA, δίνοντας λύσεις ασφάλειας στους τομείς Acces Control, Authentication, Credential Management, Data Loss Prevention, Encryption and Key Management, Fraud Prevention, Security Information and Event Management (SIEM).