Το πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου «Αριάδνη» για την οριστική καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2013, αποφασίστηκε σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με την ενεργοποίηση του δικτύου «Αριάδνη», θα καταστεί δυνατή η οριστική «σφράγιση» του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από μελλοντικές καταστρατηγήσεις, η ακύρωση κάθε απόπειρας λήψης πλασματικών παροχών και «γέννηση» παραβατικότητας. Στη συνάντηση οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση του δικτύου «Αριάδνη» και, μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της ΗΔΙΚΑ, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε και δημιούργησε μία ψηφιακή-ηλεκτρονική βάση του συνόλου των συντάξεων, των συνταξιούχων.

Μετά τη συνάντηση εργασίας ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης δήλωσε πως «Με μια ολοκληρωμένη συνεργασία των συναρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων και μια ορθολογική προσαρμογή των διοικητικών διαδικασιών –το δίκτυο «Αριάδνη» – χωρίς καμία απολύτως δαπάνη για το κράτος, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για τους πολίτες». Ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Βολουδάκης δήλωσε πως «τα ληξιαρχεία θα ενημερώνουν πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο τα ασφαλιστικά ταμεία για όλες τις ληξιαρχικές μεταβολές, ούτως ώστε – μεταξύ άλλων – να πάψει το φαινόμενο των συντάξεων μαϊμού.

Η ενημέρωση θα γίνεται χωρίς την παραμικρή χρηματική επιβάρυνση ή πρόσθετες υποχρεώσεις για τον πολίτη, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιστά περιττές. Το σημαντικό αυτό βήμα επετεύχθη με στενή συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, όπως ακριβώς επιβάλλουν οι συνθήκες της εποχής».