Εκτιμώντας το μεγάλο ενδιαφέρον των εταιρειών του κλάδου για το πρόγραμμα Digi-mobile και για την έγκαιρη προετοιμασία τους, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση/workshop την Τετάρτη 7/12/2011, όπου συμμετείχαν οι αρμόδιοι φορείς από τις «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» που υλοποιεί το πρόγραμμα, ενδιαφερόμενες εταιρείες, καθώς και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα Digi-mobile στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές για smartphones και tablet-pc από υφιστάμενες επιχειρήσεις, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω smartphones.

Ο ΣΕΚΕΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους , παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών στο mobile marketing.