Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την τεχνολογία (ΕΙΤΟ), προβλέπει ότι ο εξοπλισμός, δηλαδή το hardware, θα αυξηθεί σε 967 εκατ. ευρώ από 951 εκατ. ευρώ το 2009 στην Ελλάδα σημειώνοντας άνοδο 1,7% τη στιγμή που οι περισσότεροι τομείς εμφάνισαν υποχώρηση.

Για το 2009 στην Ελλάδα ο ΕΙΤΟ εκτιμά ότι πουλήθηκαν 333.685 σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 701.256 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ειδικά στην κατηγορία των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που μέχρι στιγμής κυριαρχεί τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική πώληση των επιχειρήσεων πληροφορικής κατά την περίοδο 2008 – 2009 ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 15,3%, ενώ για το 2009 – 2010 γίνεται λόγος για ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2,9%.