Η SAP προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις στο χαρτοφυλάκιο των Line of Business (LoB) εφαρμογών στο cloud. Για να απλοποιήσουν τις υλοποιήσεις των έργων τεχνολογίας, πλέον οι εταιρίες ξεφεύγουν από την ad hoc αγορά συστημάτων, πραγματοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις σε μια ενιαία πλατφόρμα που συνδυάζει on-premise, managed και public cloud περιβάλλοντα.

Η SAP παρουσίασε το όραμά της για ενιαία cloud στρατηγική, που στόχο έχει την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση και την επέκταση των υφιστάμενων επενδύσεων τους, έτσι ώστε να φέρουν τις cloud και cloud-enabled λύσεις κάτω από την πλατφόρμα SAP HANA® Enterprise Cloud.

Η SAP πλέον προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εφαρμογών στο cloud,με ήδη πάνω από 29 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο στις εξής περιοχές: Ανθρώπινο Δυναμικό, Πελάτες, Οικονομικά και Προμηθευτές. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει λύσεις από τις εταιρείες Ariba για Supplier Relationship Management και Success Factorsγια Human Capital Management, που πλέον είναι εταιρίες της SAP,ταSAP® Cloud for Customer,SAP Cloud for Financials.