Οι συνολικές δαπάνες σε προϊόντα υποδομών IT – παγκοσμίως – (server, enterprise storage και Ethernet switches) σε περιβάλλοντα cloud θα αυξηθούν κατά 15,5% το 2016, αγγίζοντας τα 37,1 δις. δολ., σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης “Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker” της IDC.

Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες σε υποδομές IT σε non-cloud περιβάλλοντα αναμένεται να μειωθούν κατά 4,4%, καταλαμβάνοντας ωστόσο μερίδιο 63,4% των συνολικών δαπανών από τους χρήστες. Οι δαπάνες σε private cloud IT υποδομές θα αυξηθούν κατά 10,3% στα 13,8 δις., με λιγότερο από το 60% των δαπανών να αφορά σε on-premises cloud περιβάλλοντα. Οι δαπάνες σε public cloud IT υποδομές θα αυξηθούν κατά 18,8% στα 23,3 δις.

Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές αναμένεται να αυξηθούν οι δαπάνες σε υποδομές cloud IT το 2016, με τις επενδύσεις σε public cloud να αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς των private cloud. Συνολικά για τα περιβάλλοντα cloud, οι δαπάνες σε Ethernet switches θα αυξηθούν με τους ταχύτερους ρυθμούς, αγγίζοντας το 39,5%, ενώ οι δαπάνες σε server και storage θα αναπτυχθούν με ρυθμούς της τάξης του 11,4 και 14,2% αντίστοιχα. Μαρκροπρόθεσμα, η IDC αναμένει ότι οι δαπάνες σε cloud υποδομές IT θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13,1%, αγγίζοντας τα 59,5 δις. δολ. το 2020.