Η Forthnet παρουσίασε -και το τέταρτο τρίμηνο του 2008- λειτουργική κερδοφορία και μάλιστα σημαντικά ενισχυμένη.

Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε κατά 4,67 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 7,05%, ενώ το ΕΒΙΤDA 3πλασιάστηκε σε σχέση με το 3ο τρίμηνο, φτάνοντας τα 2,914 εκ. ευρώ από 878 χιλ. ευρώ. Αυτή η θετική πορεία οφείλεται στη συνεχή αύξηση της συνδρομητικής βάσης ΑΠΤΒ. Τα συνολικά έσοδα της Forthnet για το σύνολο του 2008, ανήλθαν σε 147,55 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 23,6%.

Μάλιστα, τα έσοδα από υπηρεσίες ΑΠΤΒ ανήλθαν σε 65,1 εκ. ευρώ ,παρουσιάζοντας άνοδο της τάξεως του 467% σε σχέση με το 2007. Σε ότι αφορά στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου Forthnet / Nova, για το σύνολο του 2008, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 218,193 εκ. ευρώ και το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA σε 15,446 εκ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Nova ενοποιείται στον όμιλο της Forthnet από την 1η Σεπτεμβρίου του 2008.