Η παγκόσμια πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα δημιουργεί την ανάγκη για ένα νέο είδος ηγέτη στην περιοχή της ψηφιακής καινοτομίας, σύμφωνα με την έρευνα "CIO Survey 2017" της KPMG που διεξήγαγε σε συνεργασία με την Harvey Nash και πέτυχε τη συμμετοχή 4 498 στελεχών σε 86 χώρες.

Παρόλο που τα δύο τρίτα (64%) των οργανισμών προσαρμόζουν την τεχνολογική τους στρατηγική εξαιτίας και της αστάθειας διεθνώς, το 89% αυτών διατηρούν σταθερές τις επενδύσεις στην καινοτομία ή τις αυξάνουν και συμπεριλαμβάνουν σε αυτές και τους τομείς της ρομποτικής και του digital labour. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς (52%) επενδύουν σε ευέλικτες τεχνολογικές πλατφόρμες, ώστε να καινοτομήσουν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Επιπλέον, το ποσοστό των εταιρειών που διαθέτουν ψηφιακές στρατηγικές αυξήθηκε κατά 52% τα τελευταία δύο χρόνια και οι οργανισμοί με Γενικό Διευθυντή Ψηφιακής Τεχνολογίας έχουν αυξηθεί κατά 39% σε σχέση με πέρυσι. Για να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των περίπλοκων ψηφιακών στρατηγικών, οι οργανισμοί αναφέρουν επίσης τεράστια ζήτηση για υπεύθυνους επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής (Enterprise Architects) – πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογική δεξιότητα, αυξημένη κατά 26% από το 2016.

Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και το ένα τρίτο των ηγετών στον κλάδο της τεχνολογίας της πληροφορίας (32%) αναφέρουν ότι ο οργανισμός τους είχε δεχθεί μία τουλάχιστον μεγάλη επίθεση στον κυβερνοχώρο τους τελευταίους 24 μήνες – ποσοστό αυξημένο κατά 45% σε σχέση με το 2013. Μόνο ένας στους πέντε (21%) δηλώνει ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 29%. Παρότι μόνο οι επιθέσεις τύπου WannaCry παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα, το μεγαλύτερο άλμα στις απειλές προέρχεται από επιθέσεις εκ των έσω, οι οποίες αυξήθηκαν από 40% σε 47%.

Άλλα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι:
– Σχεδόν ένας στους πέντε CIOs (18%) αναφέρει ότι ο οργανισμός του έχει “πολύ αποτελεσματικές” ψηφιακές στρατηγικές.
– Σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) των CIO στους μεγαλύτερους οργανισμούς επενδύουν ήδη ή σχεδιάζουν να επενδύσουν στην ψηφιακή εργασία (digital labour).
– Το 92% των CIOs συμμετείχαν σε μία τουλάχιστον συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους τελευταίους 12 μήνες.
– Η θητεία του CIO διαρκεί μόλις πέντε έτη ή λιγότερο (59%), ενώ πολλοί δηλώνουν ότι θα ήθελαν να παραμείνουν περισσότερο.
– Οι γυναίκες CIOs είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν λάβει αύξηση μισθού σε σχέση με τους άνδρες κατά το τελευταίο έτος (42% και 32% αντίστοιχα), αλλά ο αριθμός των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών παραμένει εξαιρετικά χαμηλός, στο 9%, όπως και πέρυσι.