Η έρευνα που πραγματοποίησε η Gartner σε συνεργασία με το FERF (Financial Executives Research Foundation) καταδεικνύει ότι ο ρόλος του CFO στη λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τεχνολογικό τομέα, ενισχύεται.

Το 44% των CFOs που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι η επιρροή τους στις επενδύσεις IT έχει αυξηθεί, ένα 47% δήλωσε ότι η επιρροή τους παραμένει στο ίδιο επίπεδο και μόλις το 9% πιστεύουν ότι η δυνατότητα επιρροής του μειώθηκε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, με τους οποίους οι CFOs εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις στην τεχνολογία. Το 41% ανέφερε ότι έχουν το ρόλο του ηγέτη σε μια ομάδα υπεύθυνη για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Ένα άλλο 41% ανέφερε ότι είναι μέλη της ομάδας που λαμβάνει τις αποφάσεις, ένα 16% παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη λήψη αποφάσεων ενώ μόλις 1% λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις.

Το συμπέρασμα που βγαίνει, είναι ότι από τη στιγμή που με κάποιο τρόπο υπάρχουν στο loop της απόφασης, η συμμετοχή των CFOs είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι CFOs ελέγχουν τους οικονομικούς πόρους που μπορούν να επενδυθούν σε IT. Παρά το γεγονός ότι οι CFOs δεν μπορούν να αποφασίσουν ποιοι θα πάρουν τελικά τα χρήματα, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και να επιβάλουν πολιτικές και αποφάσεις.

Οι επενδύσεις στο IT, σύμφωνα με την έρευνα, είναι υγιείς και μάλιστα οι CFOs είναι ιδιαίτερα θετικοί όταν βλέπουν ότι η επιχείρηση θα αποκτήσει αξία από μια επένδυση. Το 39% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι διαθέτουν το ίδιο budget με το 2010 για την πραγματοποίηση επενδύσεων IT το 2012, ενώ το 44% ανέφερε ότι το budget τους έχει αυξηθεί.