Με την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας “Fast Digital 4 Discrete Industries by SAP and Capgemini” προβάλλουν την ενίσχυση της συνεργασίας τους οι SAP και Capgemini.

Σκοπός των δύο εταιρειών είναι να βοηθήσουν κυρίως τον τομέα της βιομηχανίας να ολοκληρώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και να μεταβεί στο Industry 4.0 • όλα αυτά με τη βοήθεια των προϊόντων SAP, και με έμφαση σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως  real time tracking, 3D modeling, visualisation, IoT και analytics. «Η ‘υπόσχεση’ του Industry 4.0 δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις στον τομέα της βιομηχανίας και στη δημιουργία του ‘digital manufacturing’. Η εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και, μάλιστα, έχοντας τη SAP ως στενό συνεργάτη, όχι μόνο λόγω της μακράς ιστορίας μας, αλλά και των λύσεών της, που αποτελούν την ιδανική πλατφόρμα για τη σημαντική αυτή αλλαγή» δηλώνει ο Olivier Sevillia, Group Head of Digital Services της Capgemini.