Εννέα εταιρείες υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τίτλο "Επαναπροκήρυξη προμήθειας αδειών χρήσης σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση".

Οι εταιρείες είναι οι εξής: Singular Logic Integrator, Postscriptum, Siem Εκδόσεις, ΑMY, Informacy, MLS Πληροφορική, Κορυμβος, Talent και Διάλογος. Η σύμβαση αφορά την προμήθεια αδειών χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Προμήθειας. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.320.785 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.