Οι εταιρείες 1) Hipac, 2) Bit and Byte, 3) Data Control Systems, 4) MDI, 5) PanSystems, 6) KEL Computers, 7) Docusys, 8) Γραφοτεχνική και 9) Konica Minolta κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός διακρίνεται σε έξι κατηγορίες που αφορούν στην προμήθεια α) δύο κεντρικούς εκτυπωτές, β) σαράντα εκτυπωτές laser, γ) δύο εκτυπωτές μεσαίων δυνατοτήτων, δ) είκοσι εκτυπωτών ακίδων, ε) ένα πολυμηχάνημα, τρεις σαρωτές, ένας φορητός εκτυπωτής ετικετών και στ) πενήντα προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πενήντα άδειες λογισμικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 113.234 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.