Οι ενώσεις εταιρειών: 1) Ανκο – Agiltech, 2) Ατεσε – Epsilon International, 3) Byte – Geoanalysis – Ε. Αστεροσκοπείο Αθηνών – SOL, 4) Data Concept – Globo Technologies, 5) Intracom – Infomerita – Ινφοδήμ, 6) Profile – Geomatics – Talnet, 7) Quality & Reliability – ELPHO, 8) Telenavis – Newsphone και η εταιρεία 1) Onex Hellenic κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό της Νομαρχίας Αρκαδίας. Ο τίτλος του έργου, ο οποίος έληγε σήμερα, είναι “Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης και διαχείρισης καταστάσεων κρίσης για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.087.636 ευρώ.