Οι business managers, αυτοί που χαράζουν τη στρατηγική, οι οικονομικοί αναλυτές και οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για πάσης φύσεως σχεδιασμό βασίζονται ολοένα και περισσότερο στα συστήματα GIS ώστε να οργανώσουν, να αναλύσουν και να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τα γεωγραφικά δεδομένα. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια πληθώρα πληροφοριών για τις πωλήσεις, τους πελάτες, τις απογραφές, τα δημογραφικά προφίλ, τη λίστα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων κ.α. Στον πυρήνα αυτών των πληροφοριών βρίσκεται μια γεωγραφική τοποθεσία, μία διεύθυνση, τα όρια μιας υπηρεσίας, μια πορεία παράδοσης που μπορούν να αποτυπωθούν σε έναν χάρτη.

<‘Σελίδα 1: Οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην επιτυχία μιας τοποθεσίας και η επιλογή της’>
Το μεγάλο ερώτημα σήμερα δεν είναι μόνο πώς διαλέγει κάποιος μια επιτυχημένη τοποθεσία λιανεμπορίου αλλά και πώς αναβαθμίζεται η επιλεγμένη τοποθεσία.

Το ερώτημα σήμερα δεν είναι μόνο πώς διαλέγει κάποιος μια επιτυχημένη τοποθεσία λιανεμπορίου αλλά και πώς αναβαθμίζεται η επιλεγμένη τοποθεσία

Αληθινές ιστορίες
Η τοποθεσία που επαναλαμβάνεται διαρκώς ως o πρωταρχικός λόγος για την επιτυχή επιλογή ενός retail site, είναι αλήθεια αλλά μέχρι κάποιο σημείο. Θεωρητικά, η επιτυχία του retail σημαίνει να βρεθεί μια τοποθεσία σε μια περιοχή με προοπτικές υψηλής ζήτησης και υψηλή οπτική θέαση. Υπάρχουν και άλλα βασικά συστατικά για μια τέτοια επιλογή αλλά καμιά τοποθεσία δεν θα είναι πραγματικά επιτυχημένη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που οδηγούν σε υψηλά επίπεδα τις πωλήσεις.

Η επιλογή της τοποθεσίας απασχολεί πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Λιανέμποροι, franchisors και πάροχοι υπηρεσιών όλων των τύπων αντιμετωπίζουν το κοινό πρόβλημα της τοποθέτησής τους κοντά στους πιθανούς πελάτες. Σε τελευταία ανάλυση, η μεγιστοποίηση των δικών τους δυνατοτήτων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες στους ανταγωνιστές τους είναι αυτό που αναζητούν όλοι οι λιανέμποροι.

Το Geographic Information System μπορεί να επιτρέψει στους λιανέμπορους να αποτιμήσουν το lifestyle και τις προτιμήσεις της τοποθεσίας, να ερευνήσουν τις επιδράσεις των δημογραφικών και καταναλωτικών διαχωρισμών και να επιλέξουν την επιθυμητή τοποθεσία με βάση την εγγύτητα σε άλλα καταστήματα ή τοποθεσίες.

Παράγοντες επιτυχίας
Οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην επιτυχία μιας τοποθεσίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις λειτουργίες, την τοποθεσία και τη θέση. Εχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να εξακριβωθεί η σχετική σπουδαιότητα κάθε μιας από αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες, αλλά αποδείχτηκε ότι κάθε μια είναι σημαντική και μπορεί να «βουλιάξει» μια επιχείρηση αν δεν τύχει προσεκτικής διαχείρισης.

Οι λειτουργικοί παράγοντες είναι, γενικώς, αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να τύχουν διαχείρισης εντός της εταιρείας. Θέματα όπως η διαχείριση των αποθεμάτων, η εξυπηρέτηση των πελατών, η διασταύρωση των εμπορευμάτων, η καθαριότητα, οι εκθέσεις, η διακόσμηση και η εμφάνιση είναι παραδείγματα σημαντικών λειτουργικών παραγόντων.

Οι παράγοντες της τοποθεσίας είναι συστατικά που σχετίζονται με την ξεχωριστή φυσική εμφάνιση του κτιρίου και της ιδιοκτησίας που το περιβάλλει. Στοιχεία όπως οι χώροι στάθμευσης, το σήμα, τα τετραγωνικά μέτρα, η προσβασιμότητα και το αν το κτίριο στέκεται μόνο του ή συνδέεται με άλλα είναι βασικοί παράγοντες μιας τοποθεσίας.

Οι παράγοντες της θέσης που συνδράμουν στην επιλογή μιας επιτυχημένης τοποθεσίας περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, καταναλωτικές απαιτήσεις, καταγραφή της κίνησης, ημερήσιο πληθυσμό, ανταγωνισμό, συμπληρωματικές επιχειρήσεις και lifestyle. Και οι τρεις παράγοντες μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να αποθηκευτούν σε ένα GIS.

Ενα τέτοιο σύστημα διευκολύνει την ανάλυση των νέων τοποθεσιών χρησιμοποιώντας βασικά στοιχεία επιτυχίας από υπάρχοντες τοποθεσίες και επιτρέπει τον επανέλεγχο και την επανεκτίμηση των τοποθεσιών και όλων των φυσικών συστατικών τους.

Διαισθητική προσέγγιση
Η επιλογής της τοποθεσίας συνήθως ξεκινάει με έναν επιχειρηματία που εμπνέεται μια επιτυχημένη ιδέα και ξεκινά τη γεωγραφική διεύρυνση της ιδέας και ανοίγει νέα καταστήματα. Οσοι κατορθώνουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους με βάση τη διαίσθηση, χρησιμοποιούν ελάχιστη ή μηδαμινή μεθοδολογία επιλογής τοποθεσίας. Αντίθετα αναγνωρίζουν μόνοι τους το ακίνητο, την τόπο και τη γειτονιά. Κάποιοι πριν αποφασίσουν να εγκαταστήσουν κάπου τις δραστηριότητες τους κάνουν βόλτες στη γειτονιά του ενδιαφέροντος τους.

Από τη στιγμή που ο αριθμός των τοποθεσιών είναι μικρός, οι ιδιοκτήτες είναι σε θέση να παρακολουθούν τις καθημερινές λειτουργίες και να διασφαλίζουν τη λειτουργική ενοποίηση. Ομως όταν διευρύνονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να ελεγχθούν όλες οι θέσεις της αλυσίδας του. Τότε τα πρώτα προβλήματα κάνουν την εμφάνισή τους με κυρίαρχο εκείνο της επιλογής μιας τοποθεσίας που δεν έχει καμία τύχη.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Συγκριτική μελέτη τοποθεσιών’>
Συγκριτική μελέτη τοποθεσιών
Μία από τις βασικές τεχνικές επιλογής τοποθεσίας είναι να βρεθούν μέρη που μοιάζουν με τα ήδη υπάρχοντα. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει αναφορές σχετικά με την κίνηση σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας ώστε να μπουν οι βάσεις για δημογραφικές μετρήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία, όπως η ηλικία, το εισόδημα, η εθνικότητα, η καθημερινή κίνηση κ.α. θεωρούνται σημεία κλειδιά για την επιτυχημένη επιλογή. Κάθε φορά που μια νέα τοποθεσία εξετάζεται, αυτά τα στοιχεία εξετάζονται και συγκρίνονται με τα στοιχεία από τις υπάρχουσες τοποθεσίες.

Το προφίλ των πελατών αποτελεί ίσως το πλέον χρήσιμο εργαλείο για την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας

Πελατειακό προφίλ
Οι περισσότεροι λιανέμποροι έχουν στη διάθεσή τους πολύ λίγες πληροφορίες για τους πελάτες τους εξαιτίας της φύσης της συναλλαγής (απλά μπαίνουν και βγαίνουν στο κατάστημα) αλλά και της έλλειψης συστημάτων που συλλέγουν τα πελατειακά δεδομένα. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα εργαλεία για την επιλογή του κατάλληλου χώρου δεν περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες.

Ωστόσο το προφίλ των πελατών αποτελεί ίσως το πλέον χρήσιμο εργαλείο για την επιλογής της κατάλληλης τοποθεσίας. Οταν συλλεχθούν τα ενδιαφέροντα των πελατών -μέσω ερευνών, αρχείων, συναλλαγές καρτών και loyalty προγραμμάτων- η δημιουργία του προφίλ τους γίνεται εφικτή.

Ο «δρόμος» της λιανικής
Οι περισσότερες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν θέματα επιλογής τοποθεσίας κινούνται με βάση το επιχειρηματικό ένστικτο ενός ειδικού και τεχνικών προηγμένου μοντέλου. Αυτό που μπορεί να λειτουργεί άριστα για μία εταιρεία μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε μία άλλη. Διαφορετικές εταιρείες έχουν διαφορετική αντίληψη και κουλτούρα. Η διαδικασία επιλογής της τοποθεσίας πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία των διαχειριστών και των αναλυτών μιας εταιρείας.

Επίσης, πρέπει να ταιριάζει με την εταιρική στρατηγική. Ανεξάρτητα από την επιλογή της μεθόδου, έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του GIS είναι η υπέρτατη μέθοδος διαχείρισης της διαδικασίας για την επιλογή της επιχειρηματικής τοποθεσίας. Η δύναμη του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών είναι ότι επιτρέπει στις εταιρείες να σκεφτούν πολλές και διαφορετικές δυνατότητες, να συλλάβουν τις προοπτικές και να έχουν μια προεπισκόπηση των διαφορετικών επενδύσεων ή των τάσεων που επικρατούν στο λιανεμπόριο και το καταναλωτικό τοπίο.

Αυτή η σύνθετη ανάλυση πρέπει να είναι εφοδιασμένη με την καλύτερη σύνθεση δεδομένων, τη λειτουργικότητα του λογισμικού και την αναγνώριση της αγοράς. Είναι ζωτικής σημασίας οι λιανέμποροι να διαθέτουν τις σωστές πληροφορίες για να λαμβάνουν τις βέλτιστες επιχειρηματικές αποφάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το λειτουργικό επιχειρηματικό μοντέλο.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: GIS manager: Road to victory’>
GIS manager
Road to victory
Οι Geographic Information System managers έχουν πολλαπλά καθήκοντα. Από το να διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό μέχρι να παραδίδουν υπηρεσίες και projects που σχετίζονται με το ΙΤ. Επίσης, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αναπτύσσουν νέα σχέδια δράσης. Και δεν είναι μόνο αυτά. Θα πρέπει να κατανοούν το εργασιακό τους περιβάλλον και τα απαραίτητα προσόντα για να το διαχειρίζονται.

Παραδοσιακά το GIS περιλαμβάνει το mapping, τη διαχείριση της υποδομής και σχετικά πλαίσια εργασίας που υποστηρίζουν αποφάσεις. Αρκετά από αυτά τα συστήματα που «στέκονται» μόνα τους έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες. Καθώς η δημοτικότητα πιο διαδραστικών web εφαρμογών εξακολουθεί να αυξάνεται, αρκετές εταιρείες επιδιώκουν να χρησιμοποιούν υβριδικές εφαρμογές mapping, που περιλαμβάνουν πηγές δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικές αρχές.

Οι GIS managers πιέζονται πολύ από εσωτερικούς και εξωτερικούς μετόχους για να βρουν νέους τρόπους να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία που ξεπερνά τον αρχικό σκοπό

Εργαλεία Web 2.0 χρησιμοποιούνται για να «αναμείξουν» και να αναλύσουν γεωγραφικές πληροφορίες. Ωστόσο, πολλά μέλη του ανθρώπινου δυναμικού ενός GIS τμήματος δεν έχουν εμπειρία σε τεχνολογίες που κινούνται με γρήγορους ρυθμούς όπως οι υπηρεσίες διαδικτύου. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως SOA, οι mobile location-based services Web και 2.0 προσφέρουν δυνατότητες για βελτίωση της συμμετοχής.

Αλλο ένα σημαντικό θέμα είναι η αποτίμηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος και σε ατομικό και σε εταιρικό επίπεδο. Είναι αρκετά καταρτισμένο ώστε να χρησιμοποιεί δεδομένα GIS για πολλαπλούς σκοπούς; Οι GIS managers πιέζονται πολύ από εσωτερικούς και εξωτερικούς μετόχους για να βρουν νέους τρόπους να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία που ξεπερνά τον αρχικό σκοπό.

Οι GIS managers πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
· Να αποτιμήσουν την ατομική αξία του κάθε εργαζόμενου στο τμήμα τους και αν κριθεί απαραίτητο να αναβαθμίσουν τις απαιτήσεις της θέσης τους.
· Να αναγνωρίσουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Ο ορισμός προτεραιοτήτων είναι χρήσιμος για την όποια κίνηση χρήσης νέας τεχνολογίας. Να επικεντρωθεί σε τεχνολογία που ενοποιεί τις πηγές δεδομένων ή χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο εργασίας Web-services.
· Να επικοινωνήσει με παρόχους και πελάτες για να καθορίσει παρούσες και μελλοντικές χρήσεις GIS τεχνολογιών.
· Να ευθυγραμμιστούν παρούσες και μελλοντικές χρήσεις με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις.
· Να καθορίσουν αν έχουν την ευελιξία στα πληροφοριακά συστήματα να υποστηρίξουν μια νέα προσφερόμενη υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές απαιτήσεις και προσφέρει πιο οικονομική πρόσβαση.
· Να επιδιώξουν μια βαθμιαία και προοδευτική προσέγγιση της επένδυσης. Να αποδείξουν την αξία της επένδυσης και να διευρύνουν την υποστήριξη στην τεχνολογία.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Ψηφιακές Εφαρμογές Γεωγραφικού Περιεχομένου στην Τοπική αυτοδιοίκηση’>
Ψηφιακές Εφαρμογές Γεωγραφικού Περιεχομένου στην Τοπική αυτοδιοίκηση
Και αν τα συστήματα GIS αξιοποιούνται από το λιανεμπόριο κυρίως για την επιλογή της τοποθεσίας και τη διαχείριση της αλυσίδας καταστημάτων τους, ωστόσο αυτό -όπως περιγράφεται παραπάνω- είναι μία μόνο από τις ποικίλες διαστάσεις και λειτουργικότητες των GIS λύσεων. Ενα μεγάλο πεδίο ανάπτυξης και αξιοποίησης εφαρμογών γεωγραφικού περιεχομένου αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση – το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ολοένα και περισσότερα τέτοιου είδους έργα να δημοπρατούνται και να υλοποιούνται από Δήμους και Νομαρχίες.

Με τις νέες ψηφιακές εφαρμογές καθίσταται δυνατή η εποπτεία περιοχών φυσικού κάλλους με διαρκή ενημέρωση για τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή συμβάλλοντας στην πρόβλεψη έκτακτων αναγκών

Η ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών. Τέτοιες είναι και οι ψηφιακές εφαρμογές γεωγραφικού περιεχομένου και πληροφοριών, και πιο συγκεκριμένα η κατασκευή ψηφιακών χαρτών. Οι ψηφιακοί χάρτες είναι διαδραστικοί και δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα, εκτός από την παραδοσιακή εκτύπωση να θέτουν ερωτήματα και να παίρνουν απαντήσεις.

Ο πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτούς μέσω Διαδικτύου από τον υπολογιστή του ή ακόμα και μέσω μιας έξυπνης συσκευής κινητού τηλεφώνου, και θα μπορεί να βρει κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή ακόμη να αντλήσει πληροφορίες που αφορούν ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία ενός γεωγραφικού διαμερίσματος. Επιπλέον ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να βρει στοιχεία που αφορούν τη καθημερινότητα, όπως χώροι διασκέδασης και διαμονής, φαρμακεία και δημόσιες υπηρεσίες κ.α.

Παράλληλα, αξιόλογη είναι η δυνατότητα ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού και τουριστικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής μέσα από τη διάθεση των ψηφιακών χαρτών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο στο Διαδίκτυο, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα της περιοχής. Επιπλέον, μέσα από την αξιοποίηση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, εγκατάσταση τοπικών σταθμών μέτρησης και χρήση τηλεματικών υπηρεσιών, δημιουργούνται υποδομές και υπηρεσίες για τους πολίτες ώστε να πληροφορούνται έγκαιρα για την έναρξη, εξέλιξη και αντιμετώπιση θεομηνιών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Για παράδειγμα, με τις νέες ψηφιακές εφαρμογές καθίσταται δυνατή η εποπτεία περιοχών φυσικού κάλλους με διαρκή ενημέρωση για τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (βροχοπτώσεις, άνεμος, παγετός) συμβάλλοντας στην πρόβλεψη έκτακτων αναγκών. Ταυτόχρονα συμβάλουν στην αντιμετώπιση ανάλογων κρίσεων καθώς επιτρέπουν την άμεση πληροφόρηση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων.
<‘here’>