Ο Διεθνής Οργανισμός IANA (Internet Assigned Numbers Authority- www.iana.org), υπεύθυνος για τον παγκόσμιο συντονισμό ζητημάτων που αφορούν στο Διαδίκτυο, ανέθεσε πλέον όλες τις εναπομείνασες διευθύνσεις IPv4 από τον παγκόσμιο χώρο διευθύνσεων.

Αυτό θα έχει ως άμεση συνέπεια, οι περιφερειακοί καταχωρητές διευθύνσεων Διαδικτύου (regional internet registries) να διαθέσουν, με τη σειρά τους, τις τελευταίες διευθύνσεις IPv4, πιθανότατα μέχρι τον Ιούλιο του 2011. Η έλευση της σημερινής μέρας είχε προβλεφθεί από τον οργανισμό προτυποποίησης Internet Engineering Task Force (IETF) σχεδόν πριν 20 χρόνια, οπότε και ξεκίνησε την ανάπτυξη της τεχνολογίας IPv6. Το Διαδίκτυο βασισμένο την προηγούμενη τεχνολογία IPv4 δεν θα σταματήσει να λειτουργεί, αλλά θα σταματήσει να αυξάνει.

Αντιθέτως, το Διαδίκτυο βασισμένο στην τεχνολογία IPv6 είναι σχεδιασμένο για να επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξή του για τις επόμενες γενεές χρηστών. Ο σχεδιασμός και η αποδοχή της τεχνολογίας IPv6 είναι σημαντική για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης του Διαδικτύου, το οποίο πλέον επηρεάζει κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η περαιτέρω εκπαίδευση, η υποστήριξη νέων υπηρεσιών, η ασφάλεια, η διαχείριση των υποδομών επιβάλουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Η εξάντληση των διευθύνσεων IPv4 αποτελεί σημαντική πρόκληση και για τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες που αναζητούν την γρήγορη ανάπτυξη και τη διατήρηση των επενδύσεών τους σε υποδομές Διαδικτύου.