Στο πλαίσιο της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΠΕ, διεξάχθηκαν οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου για τη διετία 2017-2019.

Η διαδικασία έγινε ηλεκτρονικά με την υποστήριξη της SingularLogic. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν οι Παναγιώτα Παπαρίδου (Agiltech AE), Στυλιανός Χριστάκος (Συμβουλευτική Ανάλυσις ΜΕΠΕ), Αναστάσιος Τζήκας (Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ), Αντώνιος Τσιμπούκης (Cisco Hellas SA), Κωνσταντίνος Τζοάννης (Toolbox Consulting), Ειρήνη Νικολαϊδη (OTE AE), Σπύρος Πουλίδας (IBM Hellas AE), Βασίλειος Ορφανός (Coresec SA) και Αντώνιος Τζωρτζακάκης (WIND SA).

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Νικόλαος Ροδόπουλος (Online Data AE), Τρύφων Σωτηρόπουλος (Τεχνόπολις ΑΕ) και Γεώργιος Αθηαινίτης (Cyta Hellas SA). Τέλος, για την Πειθαρχική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Δημήτρης Παπαϊωάννου (Oktabit AE), Γρηγόρης Κοτσικάρης (I Know How AE) και Δημήτρης Δάφνης (Cosmos Consulting AEBE). Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Πειθαρχική Επιτροπή θα συγκροτηθούν σε σώμα το επόμενο διάστημα.