Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση της εξαγοράς της Γερμανός από την Cosmote κατέθεσαν στον Πρόεδρο της Βουλής 127 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Η κατάθεση, όπως διευκρινίζει σχετική ανακοίνωση, έγινε σύμφωνα με το άρθρο 68 του Συντάγματος και τα άρθρα 144 και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να διερευνηθεί στο σύνολό της η υπόθεση για την ζημιογόνο εξαγορά της Γερμανός από την Cosmote και να καταλογιστούν πολιτικές ευθύνες. Στην πρόταση σημειώνεται ότι από την όλη μεθόδευση της εξαγοράς της Γερμανός, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, προκύπτουν προφανείς ευθύνες και ενδεχόμενα ποινικές ευθύνες, όμως ανεξάρτητα από την πορεία των δικαστικών ερευνών πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση και να καταλογιστούν οι πολιτικές ευθύνες σε όσους ενέχονται.