Κοντά στις νέες τεχνολογίες βρίσκονται τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 10 - 15, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ που προκύπτουν από έρευνα που εκπονήθηκε στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται υψηλή διείσδυση και εντατική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και επίπεδο χρήσης διαδικτύου κατά πολύ υψηλότερο στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά ηλικίας 12 – 15 που είναι στο Γυμνάσιο χρησιμοποιούν σημαντικά περισσότερο τον Η/Υ και το διαδίκτυο από τα παιδιά ηλικίας 10 – 11, που φοιτούν ακόμη σε τάξεις του Δημοτικού.

Με το σπίτι να αποτελεί τον κυριότερο τόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο, τα παιδιά το χρησιμοποιούν κυρίως για λόγους διασκέδασης, επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Οι ηλεκτρονικές τους δεξιότητες αποκτήθηκαν κυρίως με άτυπη βοήθεια από συγγενείς και φίλους, αλλά και στο σχολείο.

Κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιεί το 74% των παιδιών, ποσοστό που αγγίζει το 87% στις ηλικίες 12 – 15. Ειδικότερα, η χρήση κινητού τηλεφώνου αυξάνεται σημαντικά με την είσοδο των παιδιών στο Γυμνάσιο (49% για τα παιδιά της 5ης – 6ης Δημοτικού, 83% για τους μαθητές της 1ης Γυμνασίου). Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία (87%) διαθέτει κινητό με κάρτα, ενώ το 72% των παιδιών μιλάει στο κινητό λιγότερο από 1 ώρα την εβδομάδα.