Το Έργο WiSe-PON στοχεύει στην υλοποίηση αρχιτεκτονικής για τη συνύπαρξη ενσύρματων δικτύων νέας γενιάς Gigabit PON τύπου fiber to the Home (FTTH) και ασύρματων δικτύων στα 60 GHz. Το παραπάνω επιτυγχάνεται με τη χρήση της τεχνικής μετάδοσης ραδιοκυμάτων μέσω ίνας (Radio over Fiber).

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας δικτυακής αρχιτεκτονικής, μέσω της οποίας οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων από τους ασύρματους σταθμούς βάσης να προσεγγίζουν εκείνους που επιτυγχάνονται μέσω ενσύρματων συνδέσεων, διατηρώντας παράλληλα τόσο το κόστος εγκατάστασης όσο και το κόστος χρήσης σε χαμηλά επίπεδα, ώστε το τελικό προϊόν του WiSe-PON να αποτελεί μία ελκυστική επένδυση για τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών.

Στα πλαίσια του έργου, του οποίου υπεύθυνος για το συντονισμό είναι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ), η Alcatel-Lucent Hellas θα παράσχει τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειαστεί για τις δοκιμές της τεχνικής αξιολόγησης της υποδομής, καθώς επίσης θα συνεργαστεί και στην εκπόνηση τεχνο-οικονομικής ανάλυσης για τη διερεύνηση της εμπορικής σκοπιμότητας της λύσης.

Το WiSe-PON είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών που επί του παρόντος προετοιμάζει την εγκατάσταση υποδομής PON και ταυτοχρόνως είναι πλήρως προσαρμοσμένο στην έρευνα αιχμής που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο και επιτρέπει τη σύγκλιση σταθερών και κινητών δικτύων.