Ο ΟΤΕ επιβεβαίωσε τις φήμες για κλείσιμο ορισμένων καταστημάτων του, με σημερινή ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της ελάχιστης ή μηδενικής εμπορικής δραστηριότητάς τους, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή της λειτουργίας περίπου 135 συνολικά καταστημάτων του δικτύου του ΟΤΕ.

Τα καταστήματα αυτά συνεισφέρουν περίπου το 3% των πωλήσεων των καταναλωτικών προϊόντων του ΟΤΕ. Οι παραπάνω πωλήσεις θα αναδρομολογηθούν στα πλησιέστερα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ και στο 134, το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Όσον αφορά στους περίπου 250 εργαζομένους στα εν λόγω καταστήματα, ο ΟΤΕ διαβεβαιώνει ότι αφενός οι θέσεις εργασίας είναι διασφαλισμένες, αφετέρου έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε άλλες οργανικές θέσεις εργασίας.