Στην επέκταση της υφιστάμενης συνεργασίας τους προχώρησαν οι IBM και CSC, με βάση την οποία η πρώτη θα προσφέρει τις υπηρεσίες Cloud Managed Services για τα συστήματα z Systems, καθώς επίσης και το mainframe hardware, λογισμικό, υπηρεσίες παρακολούθησης, καταγραφής, διακυβέρνησης και υποστήριξης που τα συνοδεύει στους πελάτες της CSC οι οποίοι με τη σειρά τους επέλεξαν να μετακινηθούν στο cloud και επιθυμούν ένα περισσότερο ασφαλές, κλιμακούμενο όσο και ευέλικτο πλαίσιο τεχνολογικής υποδομής σε σαφώς μικρότερο λειτουργικό κόστος.

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, θεμελιώνεται περαιτέρω η στρατηγική “as-a-service” της IBM, καθώς επίσης και το όραμα “Service-Enabled Enterprise” της CSC. Υπογραμμίζεται πως η στρατηγική “as-a-service” της ΙBM παρέχει χρέωση με βάση την χρήση για το περιβάλλον των συστημάτων z Systems προκειμένου να διασφαλίσει στις επιχειρήσεις-πελάτες ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο επένδυσης κεφαλαίου.