Η Enet Solutions – Logicom ΑΕΒΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της διανομής προϊόντων προφορικής από το 2001 και μεταξύ άλλων είναι και επίσημος διανομέας της HP από το 2005 για τις προϊοντικές κατηγορίες εξοπλισμού servers, storage και networking, αλλά και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες Carepack προϊόντων, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την HP στη Διανομή Συμβάσεων Συντήρησης για υπηρεσίες που αφορούν όλα τα προϊόντα εξοπλισμού HP.

Με το νέο συμβόλαιο η Logicom δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες να μεταπωλούν υπηρεσίες σε μορφή σύμβασης όχι μόνο για servers, αλλά και για EVA, BCS κατηγορίες HP εξοπλισμού και να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες τον πελάτη τους, χρησιμοποιώντας τους εξειδικευμένους τεχνικούς της HP. Η επέκταση της συνεργασίας αυτής επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Logicom για ανάπτυξη, όχι μόνο νέων αλλά και υπαρχόντων συμμαχιών και υποδηλώνει τη συνεχή προσπάθεια και στρατηγική δέσμευση, που είναι ο εμπλουτισμός  των λύσεων και υπηρεσιών, προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο δίκτυο συνεργατών της.