Η Uni Systems επεκτείνει τη στρατηγική της συνεργασία με τη Sensage, θυγατρική εταιρεία της KEYW Corporation για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Βάσει της συμφωνίας, οι εταιρείες επεκτείνουν την υφιστάμενη συνεργασία παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο, ασφαλές, παραμετροποιημένο και επεκτάσιμο σύστημα συλλογής πληροφοριών και διατήρησης δεδομένων στους οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Συνδυάζοντας τη προηγμένη λύση Security Information and Event Management (SIEM) της Sensage με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες ανάπτυξης πωλήσεων της Uni Systems, η συνεργασία υποστηρίζει πλήρως τη συμμόρφωση των οργανισμών στην οδηγία της Ε.Ε. για τη Διατήρηση Δεδομένων, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις απαιτήσεις ασφαλείας των δεδομένων.

Συμπληρωματικά στις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων, ο συνδυασμός υπηρεσιών της Uni Systems και της τεχνολογίας Sensage, επιτρέπει τη διαχείριση log management, compliance reporting, real-time monitoring, forensic investigations και incident response, χαρακτηριστικά απαραίτητα για τον εντοπισμό κακόβουλης δραστηριότητας.

«Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετώντας την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων, ζητούν πρακτικά από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και internet την υλοποίηση λύσεων οι οποίες διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη συμμόρφωση στη συγκεκριμένη οδηγία, που περιλαμβάνει την αποθήκευση και ασφαλή διατήρηση δεδομένων, καθώς και τη διερεύνηση των σχετικών στοιχείων», εξήγησε ο Κωνσταντίνος Σέρρος Enterprise Solutions Business Unit Director της Uni Systems.