Η δράση "e-κπαιδευτείτε", η οποία επιδοτεί την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των φοιτητών σε Νέες Τεχνολογίες και σε Ψηφιακές Εφαρμογές, επεκτείνεται στο σύνολο των σπουδαστών και φοιτητών που εισήχθησαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2005, του 2006 και του 2007, ανεξαρτήτως βαθμολογίας ή σειράς εισόδου.

Επιπλέον, δυνατότητα συμμετοχής αποκτούν και όλοι οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Με την επέκταση της δράσης, το πλήθος των δικαιούχων φοιτητών ξεπερνά τις 200.000. Πλέον των παραπάνω, δικαιούχοι της δράσης είναι και όλοι οι φοιτητές των ετών 2005, 2006 και 2007 που εμπίπτουν στην κατηγορία των “πασχόντων από σοβαρές ασθένειες” και οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή.

Με τη δράση “e-κπαιδευτείτε” οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο στις Νέες Τεχνολογίες και στις Ψηφιακές Εφαρμογές και να τις κατοχυρώσουν με αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό καταβάλλοντας μόνο το 10% του συνολικού κόστους της εκπαίδευσης.

Η δράση καλύπτει το 90% της δαπάνης εκπαίδευσης, με μέγιστη επιχορήγηση τα 600 ευρώ ανά φοιτητή. Το ποσό της επιδότησης για όσους εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως “πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες” ανέρχεται σε 1.200 ευρώ ανά φοιτητή.