Η Ericsson και η Telefonica O2 UK υπέγραψαν πολυετή σύμβαση υπηρεσιών διαχείρισης, σύμφωνα με την οποία η Ericsson θα παρέχει επιτόπια συντήρηση και άλλες υπηρεσίες για τα δίκτυα 2G και 3G της Telefonica O2 UK.

Στο πλαίσιο της νέας σύμβασης, η Ericsson θα παρέχει, υπηρεσίες επιτόπιας συντήρησης για σταθμούς μεταγωγής και αναμετάδοσης, υποστήριξη στη διαχείριση logistics ανταλλακτικών, καθώς και, υπηρεσίες βελτιστοποίησης, οδηγών λογισμικού (drive services) και σχεδιασμού εγκαταστάσεων για την Telefonica O2 UK.

Η Ericsson και η Telefonica O2 UK, έχουν πολυετή σχέση στον τομέα της παροχής τεχνολογίας πυρήνα δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί για πρώτη φορά την ανάληψη των καθημερινών εργασιών της Telefonica O2 UK από την Ericsson. Επιπλέον, η Ericsson εκτός από τη νέα συμφωνία με την Telefonica O2 UK, έχει σχέσεις με τo δίκτυο της Telefοnica σε πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως.