Η Ericsson και η SoftBank προχωρούν στο επόμενο στάδιο μιας δοκιμής 5G στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η λύση 28 GHz mmWave 5G Test Bed της Ericsson, που περιλαμβάνει σταθμούς βάσης και πρωτότυπες συσκευές και στην οποία θα επιδειχθούν προηγμένες τεχνολογίες 5G στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται ΜΙΜΟ μεγάλης κλίμακας (Massive-MIMO), σχηματισμός δέσμης μεγάλης κλίμακας (Massive Beamforming), κατανεμημένο ΜΙΜΟ (Distributed MIMO), ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών (Multi-user MIMO) και ανίχνευση δέσμης (Beam Tracking).

Τα παραπάνω θα συνδυάζονται με ρυθμούς δεδομένων τάξεως πολλών Gigabit και εξαιρετικά χαμηλές καθυστερήσεις, τα οποία σταδιακά καθίστανται βασικές απαιτήσεις για μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης από καταναλωτές κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών και από κλάδους της βιομηχανίας.