Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Info-Quest, η Διοίκησή της βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και βασικό μέτοχο της Rainbow, Γιώργο Βάμιαλη, στις οποίες περιλαμβάνονται και η πιθανή εξαγορά των μετοχών του στην εταιρεία.

Στην περίπτωση αυτή, το ακριβές τίμημα της εξαγοράς καθώς και η πραγματοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του οικονομικού και νομικού ελέγχου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2009, καθώς και τη λήψη των κατά νόμο εγκρίσεων των εποπτικών αρχών.

Προϋπόθεση επίσης για την πραγματοποίηση της ανωτέρω συναλλαγής, σύμφωνα με την Info-Quest, είναι η επιτυχής έκβαση παράλληλων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με την Apple, της οποίας τα προϊόντα διανέμει και υποστηρίζει η Rainbow σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρείας, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Rainbow, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.