Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force Greece) στις Βρυξέλλες.

Εκεί παρουσίασε την ως σήμερα πορεία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με ειδική αναφορά στη διαδικασία της αξιολόγησης των υπηρεσιών των Υπουργείων,  που ήδη οδηγεί σε νέα οργανογράμματα, με σημαντικά απλούστερη δομή και μείωση των  διοικητικών μονάδων. Ειδική έμφαση έδωσε ο Μ. Βολουδάκης και στην παράλληλη προσπάθεια ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναφέροντας  ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήδη χρησιμοποιείται η ψηφιακή υπογραφή, με αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εντός του Υπουργείου.

Ο Μ. Βολουδάκης, μαζί με τον Επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού Δ. Πτωχό, συναντήθηκε με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes, αρμόδια για την «Ψηφιακή Ατζέντα» της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Κατά τη συνάντηση, η Neelie Kroes παρείχε τη διαβεβαίωσή της ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει με όλα τα διαθέσιμα μέσα την προσπάθεια της Ελλάδας να αναπτύξει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση.