Ο νέος Διευθυντής του προγράμματος των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot του NATO/NAMSA, Manfred Eggers, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Intracom Defense Electronics στο πλαίσιο ενημέρωσης του από τις διάφορες συμμετέχουσες χώρες.

Η σύμβαση υποστήριξης των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στην Ευρώπη (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία και συστήματα των ΗΠΑ στην Ευρώπη), διάρκειας πέντε (5) ετών, ανατέθηκε το 2007 στην Intracom Defense Electronics μετά από διεθνή διαγωνισμό.