Στις 26 Οκτωβρίου 2012 διενεργήθηκε η 6η Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, η οποία ασχολήθηκε με τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του διοικητικού συμβουλίου για τη διετία 2010-2012 και τις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν από τα μέλη για τον φορέα τον οποίο εκπροσωπούν.

Στην παρουσίαση του απολογισμού της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο Πρόεδρός του τόνισε ότι οι βασικοί στόχοι της εταιρείας εκτός από την διεύρυνση της χρήσης του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού, είναι και η αξιοποίηση τεχνολογιών ανοικτής αρχιτεκτονικής, η ανάδειξη των δυνατοτήτων και της αξίας του ανοικτού περιεχομένου, καθώς και η ανάδειξη των καινοτόμων προσεγγίσεων και η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, συνεργασίας, προώθησης και μετάγγισης τεχνογνωσίας ανάμεσα στα μέλη της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.