Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας» αποφάσισε λίγο πριν την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τη ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, καθότι παρατηρήθηκε σοβαρότατο σφάλμα στις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 522.000 ευρώ.