Όπως δημοσιεύθηκε στο Netfax (12/9/09), σε ματαίωση οδηγήθηκε ο διαγωνισμός 6048 του ΟΣΕ με θέμα "Ανάθεση υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης υποδομής του ΟΣΕ", προϋπολογισμού 15 περίπου εκατ. ευρώ.

Μιλώντας με τη διεύθυνση πληροφορικής του οργανισμού ενημερωθήκαμε ότι ο βασικός λόγος της ματαίωσης ήταν η βράδυνση της αξιολόγησης του έργου, η οποία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων που ακολούθησαν την κατάθεση των προσφορών.

Ως αποτέλεσμα, το έργο αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του ΟΣΕ, ο οποίος μετά και τις τελευταίες διοικητικές ανακατατάξεις, έχει θέσει νέες προτεραιότητες. Πλέον, εάν το έργο επαναπροκηρυχθεί θα έχει διαφορετικές προτεραιότητες και εκτός αυτού στην υλοποίηση του θα εμπλέκονται δύο φορείς, καθώς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι πλέον υπεύθυνη για το τροχιακό υλικό, του οποίου η υποστήριξη ήταν απαιτούμενο στον αρχικό διαγωνισμό.