Πρόσφατη έρευνα του CIO Insight καταδεικνύει ότι σε πρώτο πλάνο οι επενδύσεις σε IT των επιχειρήσεων μέσα στο 2012 θα κατευθυνθούν προς το mobility και την υποδομή των ασύρματων δικτύων.

Δεν παρατηρείται όμως μια στροφή προς τη φορητότητα, αλλά μια συνολική αλλαγή για τον τρόπο που κατανέμεται το budget σε διάφορους τομείς. Βασικοί οδηγοί σε κάτι τέτοιο είναι τα βασικά trends στρατηγικής που σχετίζονται με την καινοτομία, την ολοκλήρωση και την επανατοποθέτηση των πόρων.

Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες όσον αφορά στους servers και στις εφαρμογές virtualization αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνεται αυτό θα πραγματοποιηθεί με σαφώς μικρότερους ρυθμούς. Άλλος ένας τομέας, που τουλάχιστον την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού μοιάζει να χάνει σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι αυτή των managed services.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτές οι τάσεις αφορούν κυρίως στην αγορά των Η.Π.Α. και δείχνουν απλά τα πράγματα που θα έρθουν. Η ελληνική πραγματικότητα δεν διαθέτει τον ίδιο βαθμό ωρίμανσης όσον αφορά στην υιοθέτηση του virtualization ενώ αντίστοιχα και σε πολλούς τομείς οι managed υπηρεσίες αρχίζουν και υιοθετούνται σε μεγαλύτερο βαθμό.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέραμε, ένα μεγάλο τμήμα των επενδύσεων στρέφεται στο mobility. Οι μεγάλες επιχειρήσεις υιοθετούν mobile εφαρμογές, τις οποίες προωθούν στους χρήστες. Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται με τοποθέτηση του budget στην ανάπτυξη εφαρμογών και στην εγκατάσταση ασύρματων δικτύων.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως της έρευνας όμως σχετίζεται με τα ευρύτερα trends, την καινοτομία, την ολοκλήρωση και την επανατοποθέτηση πόρων και πως αυτά σχετίζονται στρατηγικά με τις επενδύσεις στο IT.

Καινοτομία: Αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που ωθεί τις επενδύσεις προς το mobility και το cloud.

Ολοκλήρωση: Καλή η καινοτομία, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης, ειδικότερα για το everyday business. Σε αυτή την περίπτωση τομείς όπως είναι η υποδομή και το software. Έτσι η πραγματοποίηση δαπανών για servers, storage και virtualization θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Αλλά σε αυτή την περίπτωση οι μεγάλες από άποψης budget κινήσεις είναι καλύτερα ολοκληρωμένες, αποτελώντας μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας και όχι απλά αποτέλεσμα διάσπαρτων κινήσεων.

Επανατοποθέτηση πόρων: Πρόκειται για επανεξέταση ήδη ολοκληρωμένων τομέων, οι οποίοι παραμελήθηκαν, κυρίως λόγω οικονομικών λόγων, αλλά οι ανάγκες που σχετίζονταν με αυτούς συνέχισε να αυξάνουν. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο τομέας της ασφάλειας. Οι απειλές αλλά και οι κίνδυνοι όχι μόνο δεν έπεσαν τα τελευταία χρόνια, ενώ η έλευση τεχνολογιών όπως το mobility, το cloud computing αλλά και το virtualization έχουν φέρει νέα ζητήματα στην ασφάλεια, τα οποία δεν έχουν διευθετηθεί πλήρως. Αυτά τα ζητήματα έρχονται πάλι στο προσκήνιο μέσα στο 2012 και αντιμετωπίζονται με νέες επενδύσεις.

Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, που αφορά σε όσους καθορίζουν τη στρατηγική του IT σχετίζεται με το πώς οι δαπάνες μεταφέρονται από τον ένα τομέα στον άλλο και δεν μετατρέπονται σε κομμένα budgets. Για παράδειγμα όταν προκύπτουν εναλλακτικές νέες τεχνολογίες, οι οποίες μειώνουν το κόστος, όπως είναι το virtualization και το cloud computing, δεν μειώνουν τις συνολικές δαπάνες του IT ακόμα και αν αυτό είναι το επιχείρημα, με το οποίο γίνεται η πώληση στους οικονομικούς.