Μετά τη νομοθετική πράξη ένταξης των στρατιωτικών νοσοκομείων στο νέο τρόπο Τιμολόγησης και Κοστολόγησης Ιατρικών Πράξεων, η Datamed υπέγραψε συμβάσεις με το σύνολο των στρατιωτικών νοσοκομείων με αντικείμενο την εφαρμογή του νέου τρόπου τιμολόγησης βάσει ΚΕΝ – DRGs και την υποστήριξη των χρηστών και της Διοίκησης των Νοσοκομείων στο νέο τρόπο τιμολόγησης.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Datamed παρακολουθούνται ηλεκτρονικά οι διαγνώσεις βάσει ICD-10, το σύνολο των ιατρικών πράξεων, η  έκδοση του Ιατρικού και Διοικητικού εξιτηρίου, η τιμολόγηση περιστατικών και η υποβολή τιμολογίων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία των παρασχεθέντων νοσοκομειακών υπηρεσιών, βάσει των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα της Datamed είναι σχεδιασμένα εξ αρχής, ώστε να είναι συμβατά με τις διεθνείς κωδικοποιήσεις  διαγνώσεων ICD, αλλά και τη κατηγοριοποίηση ασθενών βάσει DRG και λειτουργούν παραγωγικά εκτός  από την Ελλάδα και την Κύπρο, και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζονται τα DRGs.