Μετά από 5 επιτυχημένα χρόνια λειτουργίας στο Αϊντάχο, η Intralot USA υπέγραψε επέκταση του υπάρχοντος συμβολαίου με τη Λοταρία της Πολιτείας για την προμήθεια του κεντρικού on-line συστήματος λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η διάρκεια του υπάρχοντος επταετούς συμβολαίου μετά την επέκταση αυξάνεται για τουλάχιστον 3 επιπλέον έτη και θα έχει ισχύ έως το 2017. Σύμφωνα με την επέκταση, η Intralot θα συνεχίσει να παρέχει στη Λοταρία του Αϊντάχο το κεντρικό on-line σύστημα διαχείρισης παιχνιδιών LOTOS O/S, το οποίο περιλαμβάνει τα πρωτοποριακά τερματικά της, περιφερειακές συσκευές και το δορυφορικό δίκτυο, το οποίο συνδέει τα σημεία πώλησης σε όλη την Πολιτεία με το κεντρικό σύστημα.

Ακόμα, η Intralot θα παρέχει και άλλες επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως υποστηρικτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ, υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και αποθήκευσης, ενώ θα προσφέρει και τη νέα πλατφόρμα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της Intralot μέσω του συστήματός της B-on.