Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των υπαρχόντων πελατών καθώς και η συνεργασία της Infoassist με νέους πελάτες, που αφορούν σε υπηρεσίες telemarketing & telesales δημιούργησαν την ανάγκη αύξησης των θέσεων εργασίας agents.

Σε νέο χώρο 300 τ.μ που βρίσκεται  απέναντι από το κεντρικό κτίριο της Infoassist στο Μαρούσι, δημιουργήθηκαν 52 νέες θέσεις εργασίας. Το σύνολο των θέσεων agents ανέρχεται έτσι σήμερα στις 226. Όλες οι θέσεις είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  συσκευές  τηλεφώνου  και  headphones,  και οι agents έχουν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές (τόσο της  Infoassist  όσο  και  των πελατών της) καθώς και τις υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής της εταιρείας. Το συνολικό κόστος της επένδυσης θα ανέλθει περίπου στις 400.000 ευρώ.