Η SAP Hellas υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με το Athens Information Technology (AIT) και το ALBA Graduate Business School για τη συμμετοχή των τελευταίων στο πρόγραμμα SAP University Alliances.

Τα δυο ακαδημαϊκά ιδρύματα έρχονται να αξιοποιήσουν αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το λογισμικό της SAP στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να καταρτίσουν επαγγελματικά τα στελέχη του αύριο. Μέσω του προγράμματος SAP University Alliances, τα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα αποκτούν άμεση πρόσβαση στις λύσεις λογισμικού της SAP, δίνοντας την ευκαιρία σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές να αξιοποιήσουν πρακτικά τεχνολογικά εργαλεία και πόρους, μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών.