Σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ θα επενδύσει η Κομισιόν σε δέκα έργα υποδομών στην Ελλάδα που αφορούν την ευρυζωνικότητα, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

Από αυτά, περίπου 51 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικότητας στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, βοηθώντας στην επίτευξη του στόχου της συνδεσιμότητας ολόκληρης της χώρας έως το 2020. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, θα αναπτυχθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δυνατότητες ηλεκτρονικής διοίκησης και θα δοθεί η δυνατότητα στις αγροτικές κοινότητες να συμμετάσχουν στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Από τα 377 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για τα ΜΜΜ στην Αττική, πάνω από 18 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη σχεδίαση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος αυτόματης είσπραξης εισιτηρίων που θα καλύπτει όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς, περιορίζοντας την εισιτηριοδιαφυγή.