Aποδεκτή έκανε την αίτηση ανάκλησης προηγούμενης απόφασής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: "TaxisNet: Εξοπλισμός - Κέντρο δεδομένων ΓΓΠΣ" στην ένωση εταιρειών Siemens - Info-Quest.

Αναλυτικότερα, η ένωση εταιρειών ΙΒΜ Ελλάς-Byte κατέθεσε επανειλημμένα υπομνήματα και αιτήσεις ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. σχετικά με την κατακύρωση του έργου. Αν και η πρώτη αίτηση απορρίφθηκε, τη δεύτερη φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι “…αναπέμπει τον οικείο φάκελο καθώς και το σχέδιο σύμβασης …στην ΚτΠ Α.Ε. για την άσκηση της αρμοδιότητάς της σε συμμόρφωση προς τα προεκτεθέντα…”.

Εν συνεχεία, η ΚτΠ Α.Ε. σε εκτέλεση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 26292/21.12.2007 απόφαση, προβαίνοντας σε συμπληρωματική τεκμηρίωση της απόρριψης της οικονομικής προσφοράς της ένωσης “IBM Ελλάς – Βyte”.

Η ένωση αυτή άσκησε την από 07.01.2008 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απορρίφθηκε. Ο φάκελος του διαγωνισμού διαβιβάσθηκε εκ νέου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Το Στ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πράξη του έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της ως άνω σύμβασης. Εν συνεχεία, η ένωση ΙΒΜ – Byte άσκησε την από 05.05.2008 αίτηση ανάκλησης, η οποία συζητήθηκε την 23.05.2008, επί της οποίας το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε την ανάκληση της Πράξεως του Κλιμακίου κρίνοντας ότι κωλύεται η υπογραφή του εν λόγω σχεδίου σύμβασης.

Ο φάκελος του έργου έχει επιστραφεί στην ΚτΠ Α.Ε. η οποία και θα προβεί στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, εφόσον η εξέλιξη του διαγωνισμού είναι σε εκκρεμότητα. Υπενθυμίζεται ότι στις αξιολογήσεις των τεχνικών προσφορών η ένωση ΙΒΜ – Byte προηγείτο με βαθμολογία 101,99, ενώ η ένωση Siemens – Info-Quest είχε κατακτήσει βαθμολογία 96,86 και ήταν δεύτερη. Στην αρχή είχαν καταθέσει και οι ενώσεις εταιρειών HP – Algosystems και η εταιρεία Bull. Το έργο, που κατακυρώθηκε στην ένωση Siemens-Info-Quest το Σεπτέμβριο 2007, ήταν αρχικού προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ.