Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας επικαιροποίησε τη μελέτη σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ICAP η οποία αποτυπώνει την πορεία της κινητής τηλεφωνίας σήμερα. Η μελέτη καταδεικνύει τη συρρίκνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων του κλάδου.

Συνοπτικά: Ο κύκλος εργασιών του κλάδου στην Ελλάδα μειώνεται κατά 16,5% το β’ τρίμηνο 2010 από το προηγούμενο έτος με τα service revenues να μειώνονται κατά 17,7%. Το EBITDA του κλάδου στην Ελλάδα εκτιμάται μειώνεται κατά 26% το β’ τρίμηνο 2010 από το προηγούμενο έτος.

Η πορεία του κλάδου στην Ελλάδα ήταν πολύ χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη αγορά της Ευρώπης το 2009 και η απόκλιση αυτή συνεχίζεται και το 2010. Οι κυριότερες αιτίες της κρίσης στον κλάδο είναι η οικονομική ύφεση, η αύξηση της φορολογίας και η δυσκολία ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και δικτύων λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Η συνεισφορά του κλάδου στην ευρύτερη οικονομία και τα δημοσιονομικά έσοδα θα περιοριστεί εάν δεν βελτιωθεί το ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον. Τυχόν βελτίωση του ρυθμιστικού και φορολογικού περιβάλλοντος που διέπει τον κλάδο εκτιμάται ότι μπορεί να έχει όφελος κατά 2,2% του ΑΕΠ, να αυξήσει την απασχόληση κατά 14 χιλ. θέσεις εργασίας και τα δημοσιονομικά έσοδα κατά  €250 εκ.