Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 1.500.000 ευρώ στον ΟΤΕ αποφάσισε η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για εκπρόθεσμη υποβολή κοστολογικών στοιχείων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά από ακροαματική διαδικασία, διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην υποβολή των κοστολογικών στοιχείων του 2009 και των καταστάσεων λογιστικού διαχωρισμού έτους 2007-2009, καθώς και μη υποβολής των υποδειγμάτων αναφορών για τις πληροφορίες κοστολόγησης μέσω του κοστολογικού συστήματος Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους (LRAIC).